PRO RODIČE – PŘÍSPĚVKY

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROČNÍK 2023/24
Mladší přípravka
Starší přípravka
 
Měsíční  platba  800,- Kč  je  splatná  do  5. dne  příslušného měsíce.
Platí  se 10x ročně,  za  měsíce  9,10,11,12/2023  a  1,2,3,4,5,6/2024.

Číslo účtu : 115-2954960247/0100
Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno, příjmení a ročník hráče.


PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROČNÍK 2023/24
Mladší žáci
Starší žáci
Mladší dorost
Starší dorost
 
Měsíční  platba  1000,- Kč  je  splatná  do  5. dne  příslušného měsíce.
Platí  se 10x ročně,  za  měsíce  9,10,11,12/2023  a  1,2,3,4,5,6/2024.

Číslo účtu : 115-2954960247/0100
Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno, příjmení a ročník hráče.